ICEC News2018-2019 Registration


Registration for 2018-2019 school year will start on August 25th, 2018. Click on registration flowchart  to see the steps. Returning Families:  login to the site ( login tab on top right side of home page) Use your username or email that you used to register with your password Use menu on the right of the page to […]

see more >>
..............................................................................................................................................................


2017-2018 End of the Year Picnic


پيک نيک پایان سال آموزشی ١٣٩٧-١٣٩٦ خانواده های گرامی انجمن خانه و مدرسه مرکز فرهنگی و آموزشی ايران پيک نيک پایان سال آموزشی را روز شنبه ٩ ژوئن ٢٠١٨ پس از پایان کلاس های آموزشی از ساعت ١٢ نیم روز تا ٥ پس از نیم روز بر گزار می کند از آموزگاران، دانش آموزان و […]

see more >>
..............................................................................................................................................................


2017-2018 Graduation


پایان سال آموزشی ٩ ژوئن ٢٠١٨ ،خانواده های گرامی ِ .پایان سال آموزشی مرکز فرهنگی و آموزشی ایران در روز شنبه ٩ ژوئن ٢٠١٨ خواهد بود :برنامه ی روز پایانی سا ل آموزشی مرکز به ترتیب زیر خواهد بود  از ساعت ٩:٣٠ تا ١١:٠٠ بامداد ادامه برنامه های آموزشی هفتگی در کلاس های درس از […]

see more >>
..............................................................................................................................................................


Family and ICEC Meeting


  نشست آموزشي مرکز فرهنگی و آموزشی ایران با خانواده ها شنبه ١٩ مه ٢٠١٨ مرکز فرهنگی و آموزشی ایران از آغاز پایه گذاری تا امروز همزمان با رشد و گسترش شاهد تغییراتی نیز بوده  است با گذشت زمان، شمار دانش آموزانی که آشنایی کمتری با زبان و فرهنگ ایران دارند بیشتر شده است. با […]

see more >>
..............................................................................................................................................................


Final Nowruz Committee-1397


نشست کمیته نوروز مرکز فرهنگی و آموزشی ایران مادران و پدران گرامی کمیته نوروز مرکز فرهنکی و آموزشی ایران از شما دعوت می کند در نشست خود در تاریخ ۱۲ مه   ۲۰١٨    .بامداد در کلاس شماره ۱۲۴مرکز شرکت کنید  ꞉  ۱۰:۴۵   –  ۹꞉ازساعت ۴۵ .امیدراریم با شرکت و همیاری شما در این نشست برنامه های […]

see more >>
..............................................................................................................................................................


Picture Day2018


روز عکس  2018, 28 آوریل   خانواده های گرامی برای ماندگاری یاد روزهای شیرین کلاس های آموزش زبان فارسی دراندیشه کودکان دلبندمان، امسال نیزمانند سال های پیش مرکز فرهنگی و آموزشی ایران، در روز شنبه  بیست و هشتم ماه آوریل، شماری عکس گروهی از هر کلاس و نیز یک عکس از تمام  دانش آموزان مرکزتهیه خواهد […]

see more >>
..............................................................................................................................................................


5th 2017-2018 Nowruz Meeting


نشست کمیته نوروز مرکز فرهنگی و آموزشی ایران مادران و پدران گرامی   کمیته نوروز مرکز فرهنکی و آموزشی ایران از شما دعوت می کند در پنجمین نشست خود در تاریخ ۳  فوریه  ۲۰١٨         .بامداد در کلاس شماره ۱۲۴مرکز شرکت کنید  ꞉  ۱۰:۴۵   –  ۹꞉ازساعت ۴۵   جشن نوروز بزرگترین جشن ملی ایرانیان است […]

see more >>
..............................................................................................................................................................


Nowruz 1397 Tickets


انجمن خانه و مدرسه مرکز فرهنگی و آموزشی ایران فرارسیدن نوروز ۱۳۹۷ خورشیدی را جشن می گیرند روز شنبه ۱۰ مارس برابر با ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ خورشیدی       ورود به سالن – ساعت ۳:۳۰ پس از نیم روز  برنامه :از ساعت ۴ پس از نیم روز تا ۹ شب پذیرایی و پایکوبی- از ساعت […]

see more >>
..............................................................................................................................................................


ICEC Fundraising 2017


Dear Friends of Iran Cultural and Educational Center, The Board of Trustees and Officers of the Iran Cultural and Educational Center wish you and your families happy holidays and a happy and healthy 2018. In the spirit of this giving season, if you plan to donate to some cause, you may wish to consider donations […]

see more >>
..............................................................................................................................................................


4th 2017-2018 Nowruz committee Meeting


نشست کمیته نوروز مرکز فرهنگی و آموزشی ایران مادران و پدران گرامی   کمیته نوروز مرکز فرهنکی و آموزشی ایران از شما دعوت می کند در چهارمین نشست خود در تاریخ ۲۰  ژانویه  ۲۰١٨         .بامداد در کلاس شماره ۱۲۴مرکز شرکت کنید  ꞉  ۱۰:۴۵   –  ۹꞉ازساعت ۴۵   جشن نوروز بزرگترین جشن ملی ایرانیان است […]

see more >>
..............................................................................................................................................................