تاریخچه

مرکز فرهنگی و آموزشی ایران یک سازمان نا سود برو بر خوردار از بخشودگی مالیاتی است که با همکاری گروهی از ایرانیان فرهنگ دوست ابتدا در سال ١٣٦٧خورشیدی برابر با ١٩٨٨ میلادی در ایالت مریلند آمریکا تشکیل گردید و سپس در سال ١٩٩١ میلادی به عنوان یک سازمان نا سود بر به ثبت رسید. مرکز فرهنگی و آموزشی ایران به هیچ گروه سیاسی و مذهبی وابسته نیست و کلاس های آن پذیرای همه ی دانش آموزان علاقمند به یاد گیری زبان فارسی وآشنایی با فرهنگ ایران است. هدف مرکز فرهنگی و آموزشی ایران ایجاد فضایی است که در آن کودکان و نوجوانان به ارزش تفاوت های فرهنگی پی ببرند و این آگاهی به آن ها کمک کند تا خود در جهت نشر آگاهی فرهنگی بکوشند