برنامه های آموزشی

کلاس های مرکز هم زمان با آغاز سال آموزشی هر هفته در روزهای شنبه از ساعت ۳۰ : ٩ بامداد تا ۳۰ :۱٢ پس از نیم روز در دبستان ریچی پارک در مریلند برگزار می شوند

:آموزش زبان فارسی در بر گیرنده

کودکستان، کلاس های آمادگی، پایه یک (کلاس اول)، پایه دو (کلاس دوم)، پایه سه (کلاس سوم)، میان دوره یک (کلاس چهارم)، میان دوره دو (کلاس پنجم)، میان دوره سه (کلاس ششم)، پیشرفته یک (کلاس هفتم)، پیشرفته دو (کلاس هشتم) و کلاس روزنامه نگاری است

آموزش زبان فارسی به دانش آموزان به وسیله آموزگاران با تجربه این مرکز بر پایه روش های آموزشی نوین انجام می گیرد . در این کلاس ها دانش آموزان همزمان با یاد گیری زبان فارسی با بزرگان دانش و ادب ، تاریج و جغرافیای ایران هم آشنا می شوند

هم چنین مرکز فرهنگی و آموزشی ایران دارای یک کتاب خانه گردان با نزدک به ۷٠٠ کتاب آموزشی است که هرهفته در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد تا آنها به خواندن به زبان فارسی تشویق شوند

گروه آموزشی مرکز فرهنگی و آموزشی ایران

کودکستان: خانم رسا داودپور – خانم سودابه افراخته

کلاس پایه آمادگی: خانم فریال ذوالفقاری

کلاس پایه ای یک: خانم ایران مظاهریان

کلاس پایه ای یک: خانم گیتا ساده- شریعت

کلاس پایه ای دو: خانم سهیلا  حبی – علی داش

کلاس پایه ای سه: خانم پریوش کلانتری

کلاس میان دوره ی یک: خانم آنژل وسکانیان

کلاس میان دوره ی دو: خانم  الیزه غیاثی

کلاس میان دوره ی سه: خانم عفت فخارزاده

کلاس پیشرفته ی یک: خانم فریده جهان بین

کلاس روزنامه نگاری: خانم مهناز هنرفر – صابری

  کمک آموزگاران: خانم یگانه فرجی و مهدیه دانشیان