Category Archives: ICEC News

Picture Day2018

روز عکس

 2018, 28 آوریل  

خانواده های گرامی

برای ماندگاری یاد روزهای شیرین کلاس های آموزش زبان فارسی دراندیشه کودکان دلبندمان، امسال نیزمانند سال های پیش مرکز فرهنگی و آموزشی ایران، در روز شنبه  بیست و هشتم ماه آوریل، شماری عکس گروهی از هر کلاس و نیز یک عکس از تمام  دانش آموزان مرکزتهیه خواهد کرد

.این عکس ها هشت در ده و به بهای ده دلار می باشد 

، اگر مایل به دریافت عکس های گروهی کلاس و عکس گروهی مرکز می باشید، خواهشمند است فرم زیر را پر کنید و به همراه بهای عکس تا تاریخ  بیست و هشتم ماه آوریل به مدرسه بفرستید 

یاد آوری می شود که عکس ها تنها برای دانش آموزانی که در خواست خود را به مرکز داده باشند چاپ خواهد شد

مرکز فرهنگی و آموزشی ایران

فرم 

April 28, 2018 Picture Day

Dear Parents,

ICEC annual class picture day will be on April 28, 2018. If you are interested to receive your child/children class or/and school pictures, please fill out the form below and have your child return it with the picture fee to the classroom teacher on or before April 28, 2018.

Pictures are 8×10 for $10 each ($20 for both a class picture and school picture). Pictures will only be ordered for those students who have returned completed form on or before April 28, 2018.

ORDER FORM

5th 2017-2018 Nowruz Meeting

نشست کمیته نوروز مرکز فرهنگی و آموزشی ایران

مادران و پدران گرامی

  کمیته نوروز مرکز فرهنکی و آموزشی ایران از شما دعوت می کند در پنجمین نشست خود در تاریخ ۳  فوریه  ۲۰١٨  

      .بامداد در کلاس شماره ۱۲۴مرکز شرکت کنید  ꞉  ۱۰:۴۵   –  ۹꞉ازساعت ۴۵  

جشن نوروز بزرگترین جشن ملی ایرانیان است  که مرکز  فرهنکی و آموزشی ایران هر سال با همیاری
.شماری از خانواده ها برگزار می کند

.امیدراریم با شرکت و همیاری شما در این نشست امسال نیز مانند سال های پیش این جشن با شکوه هر چه بیشتر برگزار شود

:برنامه این نشست به ترتیب زیر خواهد بود

    بررسی برنامه مکان و امور صدا   *       
           بلیط ، ویدیو و کتابچه برنامه  *       
    بررسی برنامه پذیرایی  *       
       هماهنگی برنامه های سالن  *       
بررسی برنامه کلاسها   *       
رفص، موسیقی و نمایش  *       
سوال و جواب  *       

.جشن نوروز مرکز فرهتگی و آموزشی ایران در روز شنبه ۱۰ مارچ ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد

:تاریخ برنامه های آینده
 
 
February 17, 2018
February 24,2018
March 3, 2018

     

Fifth ICEC Nowruz Committee’s Meeting 

 Dear Parents,

Nowruz Committee of Iran Cultural and Educational Center (ICEC) would like to invite you to attend the second ICEC Nowruz Committee meeting on Saturday February 3,  2018 from 9:45 AM to 10:45 AM in Room 124.

Nowruz, one of the most important Iranian celebrations, is the largest event that ICEC celebrates every year with the support and participation of ICEC families.
 
Meeting agenda:

     1- Logistics
     2- Public Relation updates: Tickets, Booklet, Video
     3- Reception Updates
     4- Production Needs
     5- PDT, YIM, YIP  Updates
     6- Program update
     7- Questions, discussions

Your participation and support of Nowruz Committee will be critical to make this celebration another successful event.

Dates of future meetings.
 
February 17, 2018
February 24, 2018
March 3, 2018
 
March 10, 2018   Event Date (ShowTime

Nowruz 1397 Tickets

انجمن خانه و مدرسه

مرکز فرهنگی و آموزشی ایران

فرارسیدن نوروز ۱۳۹۷ خورشیدی را جشن می گیرند

روز شنبه ۱۰ مارس برابر با ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ خورشیدی

      ورود به سالن – ساعت ۳:۳۰ پس از نیم روز

 برنامه :از ساعت ۴ پس از نیم روز تا ۹ شب

پذیرایی و پایکوبی- از ساعت ۶ تا ۹ شب

آغاز برنامه  –  ساعت ۴ پس از نیم روز

   نقشه) دبیرستان گیترزبرگ در گیترزبرگ)

برای همکاری با کمیته برگزار کننده جشن نوروز، خواهشمند است بلیت های خود را ازتاریخ سوم (۳) تا بیست وچهارم (۲۴) فوریه در مرکز تهیه کنید. ۱۰ مارس، بلیت موجود نخواهد بود 

 به سبب گنجایش کم جای برنامه، نخست بلیت به دانش آموزان مرکز و خانواده آنها داده خواهد شد.  برای دیگر افراد خانواده و دوستان  نام و شمار بلیت های مورد نیاز خود را در مرکز در لیست نوبت بنویسید

.برای اآگاهی بیشتر، خواهشمند است با آقای علی فیضی تماس بگیرید

Tel: (240) 426-7233  Email: Nowruz-ticket@iraneducationalcenter.org

The Community & School Association of

Iran Cultural and Educational Center

Celebrates the Iranian New Year

Nowruz 1397

Sunday, March 10, 2018 – 3:30 PM Doors Open
4:00- 9:00 PM (Program, Reception)
Gaithersburg High School101 Education Blvd Gaithersburg, MD 20877  (Map)

The tickets will be available at school on February 3rd. Due to limited space, the priority is given to current students and their immediate family members. Please get  your tickets from Feb. 3rd  to Feb. 24th at school. You may also, order tickets for other family members and friends at school.

NO Ticket will be available on the day of the event
for more information please contact Ali Feizi at (240) 426-7233
Email: Nowruz-ticket@iraneducationalcenter.org

ICEC Fundraising 2017

Dear Friends of Iran Cultural and Educational Center,

The Board of Trustees and Officers of the Iran Cultural and Educational Center wish you and your families happy holidays and a happy and healthy 2018.

In the spirit of this giving season, if you plan to donate to some cause, you may wish to consider donations that benefit a Persian cultural or educational activity. There are a number of such organizations that are active and registered as non-profit organization in the Washington Metropolitan area.

As you are aware, one such organization is the 30 year old Iran Cultural and Educational Center (ICEC), registered as a non-profit organization in the State of Maryland. ICEC is non-commercial, non-partisan and non-sectarian and with no political or religious affiliation to any group, party or government.  Its sole mission is “to create a nurturing environment that strengthens the sense of connection, pride and appreciation of Iranian culture, heritage and history.” Today, ICEC offers eleven classes to over 200 K-12 students, teaching Farsi and promoting various Persian cultural activities. Visit ICEC at:   http://iraneducationalcenter.org .

ICEC is a registered member of the United Way of the National Capital Area (UWNCA) and Combined Federal Campaign (CFC). If you wish to make a contribution to ICEC through United Way campaigns, please visit https://unitedwaynca.org/nonprofit-partner-search  and enter designation number 8643 for ICEC as a non-profit partner or go to donate. To contribute to ICEC through CFCNCA, please enter designation number 24136 on your CFCNCA form. All contributions to ICEC, according to Section 501(c)(3) of the United States Internal Revenue Code are tax deductible (consult your tax advisor).

ICEC Board of Trustees and Officers

December 2018

4th 2017-2018 Nowruz committee Meeting

نشست کمیته نوروز مرکز فرهنگی و آموزشی ایران

مادران و پدران گرامی

  کمیته نوروز مرکز فرهنکی و آموزشی ایران از شما دعوت می کند در چهارمین نشست خود در تاریخ ۲۰  ژانویه  ۲۰١٨  

      .بامداد در کلاس شماره ۱۲۴مرکز شرکت کنید  ꞉  ۱۰:۴۵   –  ۹꞉ازساعت ۴۵  

جشن نوروز بزرگترین جشن ملی ایرانیان است  که مرکز  فرهنکی و آموزشی ایران هر سال با همیاری
.شماری از خانواده ها برگزار می کند

.امیدراریم با شرکت و همیاری شما در این نشست امسال نیز مانند سال های پیش این جشن با شکوه هر چه بیشتر برگزار شود

:برنامه این نشست به ترتیب زیر خواهد بود

    بررسی برنامه مکان و امور صدا   *       
         بررسی  برنامه کلاسها *       
   ویدیو  *       
      برنامه هنری رفص، موسیقی و نمایش  *       
سوال و جواب *      

.جشن نوروز مرکز فرهتگی و آموزشی ایران در روز شنبه ۱۰ مارچ ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد

:تاریخ برنامه های آینده
 
 
February 3, 2018
February 17, 2018
February 24,2018
March 3, 2018

     

First ICEC Nowruz Committee’s Meeting 

 Dear Parents,

Nowruz Committee of Iran Cultural and Educational Center (ICEC) would like to invite you to attend the second ICEC Nowruz Committee meeting on Saturday January 20,  2018 from 9:45 AM to 10:45 AM in Room 124.

Nowruz, one of the most important Iranian celebrations, is the largest event that ICEC celebrates every year with the support and participation of ICEC families.
 
Meeting agenda:

     1- Logistics
     2- Class program and coordination
     3- Video
     4- Production(YIP, PDT, YIM)
      54- Questions/concerns

Your participation and support of Nowruz Committee will be critical to make this celebration another successful event.

Dates of future meetings.
February 3, 2018
February 17, 2018
February 24, 2018
March 3, 2018
 
March 10, 2018   Event Date (ShowTime

2nd 2017-2018 Nowruz meeting

 

نشست کمیته نوروز مرکز فرهنگی و آموزشی ایران

مادران و پدران گرامی

۲۰۱۷ کمیته نوروز مرکز فرهنکی و آموزشی ایران از شما دعوت می کند در نخستین نشست خود در تاریخ ٢  دسامبر

      .بامداد در کلاس شماره ۱۲۴مرکز شرکت کنید  ꞉  ۱۰:۴۵   –  ۹꞉ازساعت ۴۵  

جشن نوروز بزرگترین جشن ملی ایرانیان است  که مرکز  فرهنکی و آموزشی ایران هر سال با همیاری
.شماری از خانواده ها برگزار می کند

.امیدراریم با شرکت و همیاری شما در این نشست امسال نیز مانند سال های پیش این جشن با شکوه هر چه بیشتر برگزار شود

:برنامه این نشست به ترتیب زیر خواهد بود

    بررسی برنامه مکان و امور صدا   *       
         بررسی  برنامه کلاسها *       
   نام نویسی در کمیته های نوروز  *       
برنامه هنری *       
سوال و جواب *      

.جشن نوروز مرکز فرهتگی و آموزشی ایران در روز شنبه ۱۰ مارچ ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد

:تاریخ برنامه های آینده
 
January 6, 2018
February 10, 2018
February 24, 2018
March 3, 2018

     

First ICEC Nowruz Committee’s Meeting 

 Dear Parents,

Nowruz Committee of Iran Cultural and Educational Center (ICEC) would like to invite you to attend the second ICEC Nowruz Committee meeting on Saturday December 2,  2017 from 9:45 AM to 10:45 AM in Room 124.

Nowruz, one of the most important Iranian celebrations, is the largest event that ICEC celebrates every year with the support and participation of ICEC families.
 
Meeting agenda:

     1- Logistics
     2- Class program and coordination
     3- Volunteers list
     4- Production comments
      54- Questions/concerns

Your participation and support of Nowruz Committee will be critical to make this celebration another successful event.

Dates of future meetings.
January 6, 2018
February 10, 2018
February 24, 2018
March 3, 2018
 
March 10, 2018   Event Date (ShowTime

Yalda Performers

Dear ICEC Parents:
 
This year, our center’s celebration of Shabe Yalda will be held at the school on Saturday, December 16th, at 11:00am.  The celebration will include Iranian music, dance, poetry, storytelling, and a play to tie all this together.
 
If you wish to enter any of your children for performance in this celebration, please send an email to Mr. Hassan Partovi or Mr. Hessam Yousefi, or Ms. Nadia Kamangar at  Yalda@iraneducationalcenter.org  by Thursday November 16, and provide their names, their desired roles, their classes, and your contact information.  If your child plays an instrument, please indicate the name of the instrument, and the particular (Iranian) piece he/she would like to play.  Please respond to this request even if you  listed your child on the cultural programs sign-up sheet back in September. In case of multiple candidates for the same roles or performances, priority will be given to qualified students at higher grades and with the least amount of participation/performance in our previous celebration programs.
 
Let’s make this year’s Yalda Celebration a great success!

 

 

 

،مادران و پدران گرامی
 

امسال جشن شب یلدای مرکز آموزشی و فرهنگی ایران در روز شنبه ۱۶ دسامبر برگزار خواهد شد.  این برنامه در برگیرنده ی رقص، شعر خوانی و داستان پدر بزرگ و مادر بزرگ  خواهد بود. چنا نچه فرزند ( فرزندانتان) مایل به شرکت  در این برنامه هستند، می توانید تا پنجشنبه، ۱۶ ماه نوامبر، با فرستادن یارا نامه (ایمیل)  با آقایان حسام یوسفی ، حسن پرتوی و یا خانم نا دیا  کمانگر تماس بگیرید و اطلاعات زیر را در اختیارشان بگذارید

نام فرزند ، کلاس درس،  برنامه ی مورد علاقه، و درصورت تما یل به نواختن ساز، نام سازو نام آهنگ مورد نظر

email to: Yalda@iraneducationalcenter.org

 
چنانچه شمار داوطلبان هر نقش زیاد تر از نیاز باشد دانش آموزان سالهای بالا تر و یا کسانی که کمتر در برنامه  های پیشین شرکت کرده 

First 2017-2018 Nowruz and Mehregan Meeting

نشست کمیته نوروز مرکز فرهنگی و آموزشی ایران

مادران و پدران گرامی

۲۰۱۷ کمیته نوروز مرکز فرهنکی و آموزشی ایران از شما دعوت می کند در نخستین نشست خود در تاریخ ۱۱  نوامبر

      .بامداد در کلاس شماره ۱۲۴مرکز شرکت کنید  ꞉  ۱۰:۴۵   –  ۹꞉ازساعت ۴۵  

جشن نوروز بزرگترین جشن ملی ایرانیان است  که مرکز  فرهنکی و آموزشی ایران هر سال با همیاری
.شماری از خانواده ها برگزار می کند

.امیدراریم با شرکت و همیاری شما در این نشست امسال نیز مانند سال های پیش این جشن با شکوه هر چه بیشتر برگزار شود

:برنامه این نشست به ترتیب زیر خواهد بود

   آشنایی با کمیته نوروز و چگونگی کار آن *        
         بررسی  برنامه سال پیش *       
   نام نویسی در کمیته های نوروز و انتخاب هماهنگ کننده کمیته نوروز  *       
اطلاعات در مورد چشن نوروز ۱۳۹۷ *      

.جشن نوروز مرکز فرهتگی و آموزشی ایران در روز شنبه ۱۰ مارچ ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد

    جلسه برنامه ریزی جشن شب یلدا بعد از جلسه نوروز برگزار خواهد شد

 

First ICEC Nowruz Committee’s Meeting 

 Dear Parents,

Nowruz Committee of Iran Cultural and Educational Center (ICEC) would like to invite you to attend the first ICEC Nowruz Committee meeting on Saturday November 11, 2017 from 9:45 AM to 10:45 AM in Room 124.

Nowruz, one of the most important Iranian celebrations, is the largest event that ICEC celebrates every year with the support and participation of ICEC families.
 
Meeting agenda:
     1- Nowruz committee organization
     2- Review of last year Nowruz survey
     3- Volunteers signups
     4- Information about Nowruz 1397

Your participation and support of Nowruz Committee will be critical to make this celebration another successful event.

ICEC Nowruz celebration will be on Saturday March 10, 2018

 

Following Nowruz meeting, there will be a Yalda preparation meeting.

First 2017-2018 CSA(Anjoman) Meeting

Parents of Current and former ICEC Students and ICEC Friends and Alumni

Community & School Association (CSA)- “ Anjoman”- of Iran Cultural & Educational Center invites you to join them for their first meeting of the year following the classrooms visit on Saturday October 21, 2017 from 10:45 A.M. to 12:00 P.M. 

The agenda for this meeting is as follows:

1. Welcome words by Ms. Arbabi Director of the ICEC

2. Review of CSA’s mission and review of last year’s activities

3. Financial report for last year

4. Future goals & plans

5. Overview of CSA’s committees & committee sign ups

6. New officers election

Please attend this meeting. Your involvement and help in Community & School Association, “Anjoman”, will enhance the quality of the cultural activities planned for our Children.

 

2017-School Visit

 

بازدید از کلاس های مرکز

,مادران و پدران گرامی

.مرکز فرهنگی و آموزشی ایران از شما دعوت می کند در روز شنبه 21 اکتبر سال 2017 از  کلاس های فارسی این مرکز دیدن کنید

.روز بازدید از کلاس ها بهترین زمان برای آشنایی شما با آموزگاران فرزندانتان و آگاهی از برنامه های آموزشی مرکز خواهد بود

:برنامه روز شنبه 21 اکتبر سال 2017 به ترتیب زیر خواهد بود

1 – از ساعت 9:50   تا 9:45   بامداد:           خوش آمد گوئی سرپرست مرکزفرهنگی و آموزشی ایران

2 – از ساعت 10:10 تا 9:55   بامداد:           بازدید از کلاس های آمادگی ، اول  و دوم

3 – از ساعت 10:30 تا 10:15 بامداد:           بازید از کلاس های سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم ، هفتم و هشتم

.شرکت شما خانواده های گرامی در این برنامه سبب پشت گرمی و تشویق فرزندانمان و پیشبرد هدف های این مرکز خواهد بود

                                                                                              با سپاس

                                                                                              مرکز فرهنگی و آموزشی ایران

.انجمن خانه و مدرسه مرکز از شما دعوت می کند که در پایان بازدید از کلاسها در اولین جلسه انجمن شرکت نمایید

 
Dear Parents,

Iran Cultural and Educational Center (ICEC) would like to invite you to visit the classes on Saturday, October 21, 2017.

Visiting the classes will be an opportunity for you to meet the teachers and become familiar with the program of studies.

The schedule for visiting classes:

·          9:45 –    9:50 A.M. Welcome remarks by school officials

·          9:55 –  10:10 A.M. Visiting kindergarten, first, and second grades.

·        10:15 –  10:30 A.M. Visiting third, forth, fifth, sixth, seventh, and eight grades.

We look forward to seeing you on Saturday, October 21, 2017.

Please join us for  Community and School Association (CSA) ( aka, Anjoman) at 10:40

2017 Back to School Visit