ICEC Newsletter-2022-2023-4

جشن شب یلدا

،مادران و پدران گرامی

برای آشنا کردن دانش آموزان با جشن های ملی، آموزگاران و انجمن خانه و مدرسه مرکز فرهنگی و آموزشی ایران برنامه ای به مناسبت شب یلدا  در سالن گرد هم آیی مرکز برگزار خواهند کرد٠

از شما خانواده های گرامی در خواست می کنیم با فرزندان خود در این جشن شرکت کنید﮲

دانش آموزان می توانند در آن روزلباس های محلی بپوشند﮲

 

  :زمان برنامه

        روز شنبه ۱۷ دسامبر۲۰۲۲ 

        ساعت ۱۱:٠٠ تا ۱۱:۳۰  

:برنامه

     داستان مادر بزرگ و پدر بزرگ

       شعر

      موسیقی

 

Yalda Celebration

Dear Parents,

Community and School Association of Iran Cultural and Educational Center (ICEC) and the instructional staff invites you to attend annual Yalda Celebration. This program aims to familiarize students with this ancient cultural celebration.

Students may wear traditional outfits.

When:

          Saturday December 17, 2022

          11:00 – 11:30 A.M.

          Richie Park Elementary School Cafeteria

 Program:

  • Storytelling
  • poetry
  • Music